Publicita't amb nosaltres


Target segmentaritzat

Publiciteu llibres o esdeveniments de l'àmbit de la història i et dirigiràs directament a un públic potencialment interessat.

estadístiques webUna inversió per a Història

Tot el que ingressi el PHdE va destinat a la divulgació històrica el que es tradueix en més públic potencial.Llistat breu orientatiu de serveis i preus

Banners a portada


El preu és fins assolir 200 clics o màxim 3 mesos.
En el cas d'assolir els clics en un breu temps, com a mínim es tindria el banner dues setmanes.
40 €

Banner superior a tot el web


Visible a tot el web: fins assolir 300 clics o màxim 3 mesos.
En el cas d'assolir els clics en un breu temps, com a mínim es tindria el banner tres setmanes.
50 €

Enllaços destacats / peu de l'article


Només es permet un per article i anunciant a la vegada.
El preu és per un any incrustat, amb possibilitat de renovació.
20 €

Enllaços destacats / dins del text


Només es permet un per article i anunciant a la vegada.
El preu és per un any incrustat, amb possibilitat de renovació.
10 €

Banner a un article concret


Només es permet un per article i anunciant a la vegada.
El preu és per un any incrustat, amb possibilitat de renovació.
30 €

Article per encàrrec / per a promoció de llibres o esdeveniments


El preu és per un article, amb el nostre estil i decidint nosaltres el contingut sobre la temàtica proposada, d'una llargària al voltant de les 1.000 paraules i que quedarà sota la nostra llicència Creative Commons d'Historiesdeuropa. Pot incloure els enllaços que se'ns indiqui sense la limitació anterior.
60 €

Articles per encàrrec per a externs (català, anglès o castellà)


El preu variarà en funció de la llargària. De 0,08 per paraula a a 0,15 en funció de l'idioma triat i del temps de redacció del l'encàrrec. En l'article caldria que es reconegués l'autoria de l'article i un enllaç, en cas de no voler que hi consti, es cobrarà un plus de 0,10 per paraula.
90 - 100 €
Publicitat
Qualsevol proposta o consulta que tingueu feu-nos-la arribar sense compromís al mail projecte@historiesdeuropa.cat i en parlem.

Si no en teniu banner o imatge promocional i voleu que us el fem, només ens ho heu de dir. Un banner estàtic us el fem a partir de 20€ i un gif animat a partir de 40€.

Els preus són orientatius, l'associació valorarà sempre l'objectiu de la promoció i la finalitat, potser a l'anunciant li val la pena ser col·laborador o soci de l'entitat.

Per als socis de l'entitat amb projecte, la promoció dels seu projectes és gratuïta, sotmesa a les condicions de soci de l'entitat.

L'Associació Històries d'Europa es reserva el dret a refusar anunciants quan no compleixin els requisits de l'entitat. Així mateix eliminarem la publicitat si es detecta que en fan un ús indegut, i no es tornaran els pagaments efectuats.

Tots els ingressos en publicitat incrustats en els projectes que tenim en marxa es destinaran a l'Associació Històries d'Europa que les reinvertirà en projectes dels seus socis.Un sol anunciant, com a molt pot fer servir 3 d'aquests serveis a la vegada.
Només es permet un banner per article (sense comptar el de capçalera que es veu arreu).

El procediment per contractar la publicitat és enviar un mail a projecte@historiesdeuropa.cat amb la proposta, el banner si se'n disposa (o la demanda per crear-lo), i l'enllaç al qual apuntaria, indicant les dades de la persona o entitat contractant. Un cop validat per l'Associació, es procediria a la seva publicació en les dates pactades, sempre que estiguin disponibles, tant bon punt es fes efectiu el pagament corresponent.


Les tarifes han estat aprovades en assemblea general per l'entitat en data 26 de novembre de 2018.
Assoc Històries d'Europa

És una associació sense ànim de lucre registrada a la Generalitat amb el NIF G67098566.

Funcionem com a associació des de novembre de 2017.

Ajuda'ns
Xarxes socials